Altres mostres, cicles, sessions de vídeo i concerts organitzats per Habitual Video Team, a part de les mostres de VIDEOPOESIA i dels projectes FLUX, INFLUX i SUMMA.