Videopoesía catalana 1991-2000
2003


Selecció presentada dins de:

5 Encuentros sobre vídeo: nuevos caminos en la creación audiovisual
14 noviembre 2003_17h
Facultad de Bellas Artes, Universidad de Salamanca
Avda. de la Merced, s/n - 37005 Salamanca

Selecció Habitual Video Team.
Organitza Universidad de Salamanca.

www.habitualvideoteam.org


Visió panoràmica del gènere de la videopoesia feta a Catalunya fins a l'actualitat, que inclou obres d'autors com Xavier Sabater / Sue Hills, Maite Ninou / Enric Casasses, Jordi Teixidó, Ramon Ballesté / Noel Tatú, Bartomeu Ferrando, Cristina Casanova / Joan Brossa, Eugeni Bonet / J. E. Cirlot, Toni Serra & Joan Leandre / W. S. Burroughs, Adolf Alcañiz / Carles Hac Mor, Julián Álvarez / Federico García Lorca, Josep M. Jordana / J. V. Foix , André Cruz & Luis de la Madrid / Accidents Polipoètics, Mai Balaguer & Jordi Fàbregas / Pep Blay, Dolors Miquel, Ester Xargay i Jacobo Sucari.

PROGRAMA

1
SABA-SANYO-CASIO
1991/Betacam/2:45 min
Text: Xavier Sabater
Realització: Sue Hills

2
NON-NON, NO
1993/U-Matic/1 min
Realització: Maite Ninou
Text: Enric Casasses

3
TURNILLU
1994/U-Matic/2 min
Vídeo i text: Jordi Teixidó

4
VIDEOCLIPS DE POESIA DOMÈSTICA
fragment
1996/VHS/20:30 min
Text: Noel Tatú
Realització: Ramon Ballesté i Noel Tatú

5
SINTAXI
1996/Betacam SP/3:58 min
Text: Bartomeu Ferrando
Producció: Universitat Politècnica de València

6
ARGUMENT (PLOT)
1997/Betacam SP/2 min
Realització: Cristina Casanova
Text: Joan Brossa

7
CRISTO CRISTAL
1997-98/Betacam SP/11 min
fragment
Realització: Eugeni Bonet
Text: J. E. Cirlot.

8
WSB HASSAN SABBAH
1998/Betacam SP/3 min
Realització: Toni Serra & Joan Leandre
Text: W. S. Burroughs

9
S’INTITULA TÍTOL
1998/extret del CD-Rom “PARAPARÈMIES, DESPLAÇAMENTS, COSIFICACIONS”/45 s
Realització: Adolf Alcañiz.
Text: Carles Hac Mor

10
CONJURO
1998/Betacam SP/4 min
Realització: Julián Álvarez
Text: Federico García Lorca

11
FARONER (FOIX COLLAGE)
1999/Betacam SP/5:48 min
Realització: Josep M. Jordana
Text: J. V. Foix

12
MÁS TRISTE ES ROBAR
1999/Betacam SP/14 min
fragment
Text: Accidents Polipoètics (Xavier Theros i Rafael Metlikovek)
Realització: André Cruz i Luis de la Madrid

13
QUE M'ANGOIXEN... (videocrit)
2000/Mini DV/1:46 min
Text: Pep Blay
Realització: Mai Balaguer i Jordi Fàbregas

14
MEGAMIX PLOU-FÀSTIC
2000/DVcam/3:30 min
Realització: Ester Xargay i Dolors Miquel.
Text : Dolors Miquel.

15
LA LLUM ANIMA’T
2000/DVcam/3:45 min
Realització i text: Ester Xargay

16
ESCONDER Y ENSEÑAR
2000/Mini DV/4:30 min
Audio i vídeo: Jacobo Sucari