Tríptic cridaner
2011, 1:33 min en loop, videoinstal·lació
Josep M. Jordana


Videoinstal·lació per a tres monitors de vídeo, centrada en l’expressió del crit d’una dona a través de fragments del seu cos. Una exploració sobre la veu humana i les seves connexions amb l'emotivitat i la comunicació.

una videoinstal·lació de
Josep M. Jordana

amb la participació de
Esther Freixa

producció
Habitual Video Team

Barcelona gener 2011

presentada dins de

Spiro. Videoinstal·lacions de Josep M. Jordana
8 - 23 gener 2011, de 11h a 21h
Arts Santa Mònica (Espai Balcó)
Barcelona