Set Secret (PGN)
1997, videoacció
Josep M. Jordana


Videoacció en què es demanava als assistents a la festa PGN del màster AV95 de l’IUA/UPF (celebrada la nit del 13 de juny de 1997 a Barcelona), que expliquessin algun secret relacionat amb l’esmentat màster.

concepte, producció
Josep M. Jordana

càmera
Josep M. Jordana, Juan Carlos Morla

amb la participació de
Antoni Abad, Núria Antentas, Roberto Aranda, Laura Baigorri, Jordi Barés, Xavier Berenguer, Cristina Bustillo, Victoria Cabezas, Núria Cano, Cristina Casanova, Quim Casas, Joana Clotet, Anna Escoda, Isabel Fabrelles, Merche Fernández, Gabriel González, Sergi Jordà, Josep M. Jordana, Daniel Julià, Emiliano Labrador, Blanca de Llobet, Ramón Loureiro, Jordi Moragues, Juan Carlos Morla, Narcís Parés, Roc Parés, Xavier Patau, Sebastià Rosselló

agraïments
màster AV95 IUA/UPF

efectuada el 13 juny 1997 a Barcelona

Barcelona 1997

pgn03.jpg