Promenade
2014, 33:55 min en loop, vídeo SD 4:3, creació
Josep M. Jordana


Passejant pel bosc de la memòria.
Videoprojecció realitzada per a la videoinstal·lació El bosc de la memòria de Josep M. Jordana.

vídeo
Josep M. Jordana

agraïments
Núria Antentas

gravat a Viladrau, 28 octubre 2014

Barcelona 2014

realitzat per a la videoinstal·lació EL BOSC DE LA MEMÒRIA
de Josep M. Jordana

NITS DIGITALS 2014, cicle d'arts electròniques de Vic
7-22 de novembre 2014

ACVIC, Centre d’Arts Contemporànies de Vic
Sant Francesc, 1 - 08500 Vic