FLUX 2010 festival de vídeo d'autor


FLUX 2010
2010, 2:26 min
realització: Josep M. Jordana
producció: Habitual Video Team
Clip promocional del festival de vídeo d'autor FLUX 2010.


FLUX 2010
9, 10, 11, 12 desembre 2010

Arts Santa Mònica de Barcelona

La cinquena edició del festival va tenir lloc al centre cultural Arts Santa Mònica de Barcelona amb la participació dels autors Nora Ancarola, Carles Congost, Núria Font, Joan Morey, María Ruido i Mireia Sallarès en les sessions monogràfiques. En la instal·lació Flux VideoCapsa van participar-hi Xavi Casadesús & Pablo Paz, Lis Costa, Elena Ferrer, Joan Lopez Lloret & Meri Collazos, Sílvia Mestres, Tommaso Pedone, Toni Serra, Jacobo Sucari, Eugenio Tisselli i Ester Xargay, en la instal·lació Flux Mut es va presentar una obra de Tres, i en la secció Influx va haver-hi l’actuació de Sònia Gómez.

El nombre d’assistents al festival se situa al voltant de les 900 persones.

FLUX CLUB
4 octubre - 29 novembre 2010

Antic Teatre Barcelona

Vuit sessions amb projeccions i col·loquis amb una periodicitat setmanal, que han implicat un total de 18 artistes. Sessió 1: Xavier Gavin, Ester Xargay, Jordi Teixidó, Francesca Llopis, Jacobo Sucari, Xavi Hurtado. Sessió 2: Toni Serra, Eugeni Bonet, Julián Álvarez, Lluís Escartín, Llorenç Soler. Sessió 3: Albert Merino. Sessió 4: Jordi Mitjà. Sessió 5: Llorenç Soler. Sessió 6: Jacobo Sucari. Sessió 7: Nikka i Alba G. Corral. Sessió 8: Léos Ator & Josep M. Jordana.

La mitjana d’assistència al FLUX CLUB ha estat de 30-40 persones per sessió, si bé en la sessió de Nikka i Alba G. Corral l’assistència va desbordar les previsions, ja que hi havia unes 120 persones.

www.fluxfestival.org