Experiències vitals
2012, 16:48 min, vídeo SD 16:9, entrevistes
Josep M. Jordana & Jordi Piqué


Testimonis d'afectats pel VIH-sida amb risc d'exclusió social, que han passat per les Llars residència i els Pisos de suport d'ECAS (Entitats catalanes d'Acció Social).

vídeo
Jordi Piqué & Josep M. Jordana

producció
NKNS produccions

Barcelona 2012