Entrevista a Àngels Bernal
2013, 29:42 min, vídeo SD 16:9, entrevista
Josep M. Jordana & Jordi Piqué


Entrevista a Àngels Bernal i Cercós. Responsable del fons de la Generalitat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Tècnica designada, des del 1992, per encarregar-se dels "Papers de Salamanca".

vídeo
Jordi Piqué & Josep M. Jordana

producció
NKNS produccions

Barcelona 2013

Vídeo realitzat per a l'exposició "Els papers del CADCI. Memòria recuperada", comissariada per Neus Moran i Gimeno.
Castell de Montjuïc, Barcelona. Del 15 octubre 2013 al 6 gener 2014.