A cau d'orella
2011, acció sonora
Josep M. Jordana

vídeo
Josep M. Jordana

amb la intervenció de
Viviani Godoy i Tres

2014, 4:40 min
vídeo SD 16:9

Document videogràfic de l'acció sonora A cau d'orella.
20 gener 2011, Arts Santa Mònica, Barcelona.


Acció sonora on dues persones canten a cau d'orella als espectadors breus melodies improvisades, com una mena de miniconcerts personalitzats. Una exploració sobre la veu humana i les seves connexions amb l'emotivitat i la comunicació.

concepte
Josep M. Jordana

amb la intervenció de
Viviani Godoy i Tres

producció
Habitual Video Team


Barcelona gener 2011


realitzada el 20 gener 2011 (19h) com a acte inaugural de

Spiro. Videoinstal·lacions de Josep M. Jordana
18 - 23 gener 2011, de 11h a 21h
Arts Santa Mònica (Espai Balcó)
Barcelona