HABITUAL VIDEO TEAM és un equip videogràfic format des del 1991 per Josep M. Jordana i Lis Costa, constituït en associació el 2005. Es tracta d'una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu principal la promoció de tot tipus d’activitats relacionades amb les arts audiovisuals i concretament amb la videocreació.

Una branca fonamental de la seva feina és la documentació videogràfica (gravació i edició) d’esdeveniments culturals generalment de petit format com concerts, poesia, performances o espectacles teatrals. Disposa d’un arxiu videogràfic de més de 1.000 gravacions. Ha portat a terme videoaccions, participa en espectacles audiovisuals i té diversos vídeos editats. A partir del 2012, posa en marxa el projecte SUMMA, amb la finalitat de convertir aquest patrimoni audiovisual en un arxiu videogràfic on line d'accés públic sense ànim de lucre: www.summa-hvt.org.

Manté estrets contactes de col·laboració amb la discogràfica independent barcelonesa G3G Records, l'entitat independent dedicada a les pràctiques poètiques contemporànies propost.org, el festival d’arts electròniques Nits Digitals  de Vic i el festival multidisciplinari A Part de Girona.

Una altra branca de les seves activitats és l'organització de festivals, cicles i mostres de vídeo, com el festival de vídeo d’autor FLUX: www.fluxfestival.org, les mostres sobre videopoesia catalana i el festival d'arts escèniques audiovisuals INFLUX: www.influxfestival.org.

Ha publicat els catàlegs del festival FLUX del 2005 al 2015, acompanyats dels corresponents dvds Autoretrats. També ha publicat, en col·laboració amb propost.org, el dvd recull de poesia experimental PEVB. Poesia en viu a Barcelona 1991-2003 (2004) i el dvd triple Proposta 2000-2004. Festival internacional de poesies + polipoesies (2006).

HABITUAL VIDEO TEAM, tal com consta en els seus estatuts, és una associació sense ànim de lucre que té com a objectius principals la promoció de tot tipus d’activitats relacionades amb les arts audiovisuals i concretament amb la videocreació, cosa que es concreta en els punts següents:

A   Potenciació de la interdisciplinarietat del vídeo amb altres arts com la música, la dansa, la performance, la poesia, els sistemes interactius, etc.

B   Desenvolupament de la seva implicació amb les noves tecnologies.

C   Documentació en vídeo d’actes culturals, musicals i artístics (concerts, poesia, performances, espectacles teatrals, etc) amb la finalitat d'obtenir un arxiu degudament catalogat i conservat. La intenció és que aquest arxiu cultural pugui esdevenir en un futur pròxim d'accés públic. En l’actualitat disposa d’un arxiu de més de 1.500 gravacions.

D   Programació i organització d’actes puntuals, cicles, mostres i festivals.

E   Producció, realització, edició i distribució de vídeos, dvds, cdroms i altres suports amb continguts relacionats amb aquestes disciplines.

F   Muntatge, producció i direcció de videoaccions i espectacles audiovisuals tant de pròpia creació com en col·laboració amb altres artistes.

G   Recerca i investigació en l’àmbit de la videocreació i l’audiovisual.

H   Afavoriment de la consolidació dels creadors emergents.

I    Contribució a la divulgació de les arts audiovisuals per posar-les a l’abast de tots els públics.


hvt.JPG

hvt_logo.jpg
Lis Costa
Barcelona, 1959

Professora titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. Imparteix docència al Grau de Comunicació Audiovisual, del qual ha sigut cap d’estudis (2007-2011), en assignatures com “Literatura i Cinema”, “Llenguatges Verbals i no Verbals en la Comunicació Audiovisual”, “Expressió Oral i Escrita” i “Projectes”.

Des de l’any 1991 forma HABITUAL VIDEO TEAM amb Josep M. Jordana, amb qui organitza des del 2000 el cicle / festival de vídeo d’autor FLUX de Barcelona, des del 2014 el festival INFLUX d’arts escèniques audiovisuals, i dirigeix l'arxiu videogràfic on line SUMMA. Participa en diferents projectes fent tasques de producció, ajudant de realització, operadora de càmera i direcció. El 2010 realitza Pneumon, la seva primera videocreació.

La seva principal línia d’investigació és la poesia experimental. Programa actuacions, imparteix cursos i publica articles i material audiovisual sobre el tema. És investigadora del grup de recerca POCIÓ poesia i educació de la UB, que es dedica a apropar la poesia a l’àmbit educatiu, especialment la poesia contemporània en tots els seus vessants: www.pocio.cat. Ha realitzat, entre altres coses, el llibre Aprendre amb Joan Brossa i els webs Els entra-i-surts de Brossa i Viu la poesia: www.viulapoesia.com.

En el camp de la llengua, treballa la lingüística del text i el llenguatge de la publicitat a televisió. És investigadora en el projecte Llengua i Publicitat a la UB des de 1998: www.lipgrup.cat. Tradueix guions cinematogràfics i videogràfics i fa de correctora i assessora lingüística en projectes artístics de G3G Records, Tres, Jakob Draminsky Højmark, Julián Álvarez i Lluís Gràcia, entre altres.


Josep M. Jordana
Barcelona, 1959

Ha cursat estudis relacionats amb la imatge (fotografia, cinema, vídeo i 3D), el so i la música, entre ells el Màster en Creació Audiovisual i Tecnologia per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, IUA (1995-1997). També és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1980-85).

Des del 1986 treballa com a realitzador i productor independent en vídeo i cinema. Ha realitzat un centenar de produccions en els camps de la videocreació, la ficció, el documental de creació i la videoinstal·lació.

Ha participat en espectacles audiovisuals amb Raeo, Lydia Lunch, A cunt on Fmol i Convolution, entre altres. Ha portat a terme videoaccions, escàner-accions i actuacions com a videojockey. Així mateix, ha elaborat la música original d’alguns dels seus vídeos.

En el camp de la docència, ha sigut professor de càmera i d’edició des del 1990 al 2008 a l'IDEP, Escola de Vídeo-Cine-TV & New Media de Barcelona.

També executa treballs d’encàrrec i col·labora com a realitzador, operador de càmera i editor free-lance amb artistes, músics, poetes i videocreadors. Dirigeix l'estudi de producció audiovisual NKNS.

És membre fundador de l’equip videogràfic HABITUAL VIDEO TEAM des del 1991, juntament amb Lis Costa, amb qui organitza des del 2000 el cicle / festival de vídeo d’autor FLUX de Barcelona, des del 2014 el festival INFLUX d’arts escèniques audiovisuals, i dirigeix l'arxiu videogràfic on line SUMMA.