cat     cast     eng
 
Josep M. Jordana
NKNS
Habitual Video Team
 

Altres mostres, cicles, sessions de vídeo i concerts organitzats per Habitual Video Team, a part de les mostres de VIDEOPOESIA i dels projectes FLUX, INFLUX i SUMMA.

 

Nit FLUX
2009

FLUX.IDEP
2003