cat     cast     eng
 
Josep M. Jordana
NKNS
Habitual Video Team
 

Accions, videoaccions, escàner-accions.

 

A cau d'orella
2011, acció sonora

The Exquisit Corpse
1998, escàner-acció

Aures Dare
1998, escàner-acció

Set Secret (PGN)
1997, videoacció

Set Secret (Ooze)
1996, videoacció