cat     cast     eng
 
Josep M. Jordana
NKNS
Habitual Video Team
 

El festival INFLUX [vídeo a escena] de Barcelona, dedicat a les arts escèniques audiovisuals, va néixer el 2014 per potenciar els creadors que utilitzen el vídeo i el món digital com a eina fonamental d’expressió artística en les seves propostes escèniques. Abraça la feina d’artistes visuals, músics, poetes, ballarins, performers o creadors escènics que es mouen en aquests espais fronterers i híbrids.

INFLUX vol ser una plataforma estable que doni projecció als creadors locals vinculats a la ciutat de Barcelona i per extensió a Catalunya, i vol contribuir a oferir una visió polièdrica sobre la diversitat de la creació contemporània. Totes les edicions han tingut lloc a l'Antic Teatre de Barcelona. Organitzat per Habitual Video Team.

 
INFLUX festival 2019 [vídeo a escena]

INFLUX festival 2018 [vídeo a escena]

INFLUX festival 2017 [vídeo a escena]

INFLUX festival 2016 [vídeo a escena]

INFLUX festival 2015 [vídeo a escena]

INFLUX festival 2014 [vídeo a escena]