cat     cast     eng
 
Josep M. Jordana
NKNS
Habitual Video Team
 

Accions, videoaccions, escànner-accions.

 
A cau d'orella 2011, acció sonora

The Exquisit Corpse 1998, escàner-acció

Aures Dare 1998, escàner-acció

Set Secret (PGN) 1997, videoacció

Set Secret (Ooze) 1996, videoacció